ORDER, LEVERANSER och BETALNINGSVILLKOR

Postförskott
Varor levereras mot postförskott, för en total kostnad av 150 kr för leverans inom Sverige. Postleveranser tar normalt 2-3 arbetsdagar.

Du betalar ditt postpaket vid hämtning hos det lokala postombudet.

Order och leveranser
Mottagna order expedieras som regel nästkommande arbetsdag förutsatt att varan finns i lager. Observera att leveranstiden varierar beroende på typ av vara.

Om varan av någon anledning inte kan levereras inom utlovad tid kontaktar Svenska Smycken köparen antingen via e-post eller telefon.


KÖPVILLKOR


Beställare
För att göra en beställning från vår hemsida måste du ha fyllt 18 år.

Priser
Alla priser är styckpriser och anges i svenska kronor (SEK) inklusive moms (25 %).
Priset som gäller är det som finns angivet i Anna Gerd Svenska Smyckens prislista den dag du gör din beställning. Anna Gerd Svenska Smycken AB (nedan kallat Svenska Smycken) förbehåller sig rätt till prisändring utan föregående avisering.

Öppet köp
Inom 14 dagar från leveransdatum har du rätt att ångra ditt köp. För oanvänd och oskadad vara ur ordinarie sortiment accepterar Svenska Smycken återköp under tio dagar från leveransdatum. 
Kunden ska kontakta Svenska Smycken via e-post (eller ev. telefon) och uppge fakturanummer samt kundnummer. 
Vid återsändandet av varan ska returfrakten med rekommenderat brev till Svenska Smycken vara betald samt fakturanummer, eller kopia på fakturan, och kunduppgifter ska medfölja. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden, och frakt debiteras kunden. Återköpet är godkänt först sedan Svenska Smycken i tid erhållit varan oanvänd och oskadad jämte faktura med kunduppgifter. Beställaren står för returfraktkostnaden. Övrig återbetalning sker till beställarens angivna konto efter att vi mottagit den returnerade varan.

Reklamation
Om varan uppvisar felaktigheter skall kunden omgående reklamera till Svenska Smycken, dock senast 14 dagar från leveransdatum samt på visst sätt returnera varan. 
Se nedan ang. förförande vid reklamation och retur. 
Vid reklamation skall kund kontakta Svenska Smycken via e-post (eller ev. telefon) och uppge fakturanummer samt anledning till reklamationen.
Observera att den skriftliga (eller ev. muntliga) reklamationen ej är att likställa med godkänd reklamation. 
Vid retur av varan skall returfrakten med rekommenderat brev till Svenska Smycken vara betald samt retursedeln vara ifylld med redogörelse av felet på varan. Är frakten ej betald eller saknas handling återsänds varan till kunden. Vid återsändande av varan skall retursedel fyllas i, utan retursedel kommer inte ärendet att behandlas.

Retursedel finns att ladda ner här. 

Föreligger fel som Svenska Smycken ansvarar för, åtar sig svenska Smycken att efter eget val avhjälpa felet genom omleverans eller återbetala köpeskillingen när vi fått varan i retur.
Svenska Smycken ansvara för att varan är felfri vid leverans.
Skadad eller på annat sätt defekt vara ersätter vi utan kostnad för beställaren.
Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens beslut.

Transportskada
Vi använder Posten vid frakt. Är brevet/paketet skadat vid leveransen skall du omgående göra en reklamation till ditt utlämningsställe, samt meddela oss.

Produktinformation
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på vår hemsida och förbehåller oss rätten att korrigera felaktigheter, samt ändra texter och priser. Vi kan inte garantera att bilderna återger produkternas exakta utseende. En viss färgskillnad kan förekomma beroende på vilken sorts bildskärm och upplösning du har.

Personuppgifter
Kunders personuppgifter behandlas konfidentiellt och används enbart för att kunna skicka ordern till rätt adress. Inga uppgifter lämnas till tredje part.

Leveranstid
Leveranstiden varierar beroende på typ av vara.

Fraktkostnader
Varor kan levereras mot postförskott, till en total kostnad av 150 kr för leverans inom Sverige.

Ej uthämtade paket
Det är kundens ansvar att lösa ut försändelsen inom den på avin angivna tiden. Ej uthämtade paket skickas tillbaka till oss och vi kommer omgående att debitera kunden en frakt och administrativ kostnad på 250 SEK. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

 

 

 

NYHETSBREV

För att få tillgång till nyheter, kampanjer och annan information om A&G Svenska Smycken, registrera dig för vårt nyhetsbrev!

FÖLJ OSS PÅ

FACEBOOK